Podjetje: KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.

Naslov: Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE

DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH EKIP, V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV,
MIKRO-ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN VODENJE MANJŠIH GRADBIŠČ,
POMOČ PRI SESTAVI PLANOV IZVEDBE DEL,
PRIPRAVA PONUDB,
SKRB ZA KVALITETNO IZVEDBO ASFALTERSKIH DEL TER ZA DOSLEDNO IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKIH PROJEKTIH GRADBIŠČA,
SPREMLJANJE IN NADZOR DELA DELAVCEV IN DELOVNIH SKUPIN Z VIDIKA KVALITETE DEL, USKLAJENOSTJO DEL S PROJEKTOM, RACIONALNO UPORABO TER IZKORIŠČANJE DELOVNIH SREDSTEV IN MATERIALA,
VODENJE EVIDENC, VODENJE VSEH VRST GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA GRADBENE KNJIGE VKLJUČNO S PRILOGAMI.,
UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI DELAVCEV,
DNEVNO POROČANJE VODSTVU O STANJU NA GRADBIŠČU, DAJANJE PREDLOGOV GLEDE TEHNOLOŠKIH IZBOLJŠAV PRI IZVEDBI ASFALTERSKIH OBJEKTOV,
PRAVOČASNO OBVEŠČANJE VODSTVA GRADBIŠČA O POTREBAH PO MATERIALNIH IN ČLOVEŠKIH VIRIH – IZDAJA ZAHTEVNIC,
PREVZEM MATERIALA IN SKRB ZA NJEGOVO VGRADNJO V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE IN ZAVAROVANJE PRED KVARJENJEM IN ODTUJITVIJO,
NEPOSREDNO IZVAJANJE VSEH UKREPOV ZA ZAVAROVANJE POSEBNO NEVARNIH MEST NA GRADBIŠČU IN POSEBNO NEVARNIH FAZ IZVEDBE DEL,
ODGOVORNOST ZA DOLOČANJE RELATIVNE VIŠINE IN POSTAVLJANJE PROFILOV VSEH VRST TER SODELOVANJE Z GEODETSKO SLUŽBO, KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKI OB IZVEDBI IN PREVZEMU DEL,
IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA PREDAJO DEL NAROČNIKU IN OBRAČUN,
DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA