Podjetje: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Naslov: Masarykova cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN KOORDINACIJI PILOTNE IZVEDBE UPORABE REŠITEV, KI NASTAJAJO V OKVIRU PROJEKTA (POD VODSTVOM MENTORJA OZ. DRUGE OSEBE), BELEŽENJE PROCESOV, POROČANJE O DELU, PRIPRAVA OSNUTKOV POROČIL ZA MIZŠ IN POROČANJE V PROJEKTE (POD VODSTVOM MENTORJA OZ. DRUGE OSEBE), SODELOVANJE NA SESTANKIH PROJEKTNIH KONZORCIJEV (POD VODSTVOM MENTORJA OZ. DRUGE OSEBE), SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA NA TERENU (POD VODSTVOM MENTORJA OZ. DRUGE OSEBE), IZMENJAVA INFORMACIJ S SORODNIMI PROJEKTI (POD VODSTVOM MENTORJA OZ. DRUGE OSEBE), ADMINISTRIRANJE (POD VODSTVOM MENTORJA OZ. DRUGE OSEBE), DISEMINACIJA REZULTATOV (POD VODSTVOM MENTORJA OZ. DRUGE OSEBE), PREUČEVANJE LITERATURE, PREDPISOV IN GRADIV ZA OPRAVLJANJE NALOG NA PROJEKTU, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO DELO TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG (PODOBNE ZAHTEVNOSTI) NA PROJEKTU (POD VODSTVOM MENTORJA OZ. DRUGE OSEBE).