Podjetje: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Naslov: Masarykova cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

SPREMLJANJE PROBLEMATIKE IN DELA DELOVNE SKUPINE Z ENEGA OD DELOVNIH PODROČIJ MIZŠ (IZOBRAŽEVANJE, MLADINA, ŠPORT, ZNANOST), PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG, OSNUTKOV REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z ENEGA OD DELOVNIH PODROČIJ MIZŠ (IZOBRAŽEVANJE, MLADINA, ŠPORT, ZNANOST), SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE Z DELEŽNIKI NA DELOVNEM PODROČJU (INTERNO TER NA MEDNARODNI RAVNI), UDELEŽEVANJE NA ZASEDANJIH DELOVNIH TELES, NA SESTANKIH TER OSTALIH DOGODKIH, SPREMLJANJE AKTERJEV NA ZASEDANJIH SVETA EU, NA SESTANKIH TER NA OSTALIH DOGODKIH, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL, STROKOVNIH PODLAG IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA DRUGIH GRADIV (NPR. OPOMNIKOV, GOVOROV, ZAPISNIKOV, IZJAV), SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZ. DRUGE PRISTOJNE OSEBE