Podjetje: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Naslov: Masarykova cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

POMOČ PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH AKTIVNOSTI NA PROJEKTU, PRIPRAVA PRAVNIH PODLAG ZA VZPOSTAVITEV IN IMPLEMENTACIJO E-STORITEV, SODELOVANJE PRI IZVEDBI IN OBJAVI JAVNIH RAZPISOV OZ. NAROČIL, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU STROKOVNJAKOV (VIZ IN DRUGI SUBJEKTI), SODELOVANJE PRI PROMOCIJI PROJEKTA, PRIPRAVA POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, DRUGE NALOGE NA PROJEKTU PO NAVODILU VODJE.