Podjetje: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Naslov: Masarykova cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

– ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE, KOORDINACIJA, IZVEDBA AKTIVNOSTI IN PROMOCIJA V PROJEKTIH EVROPSKIH OKVIRNIH PROGRAMOV IN DRUGIH MEDNARODNIH PROJEKTOV, PROMOCIJA IN SVETOVANJE, PRIPRAVA METODOLOGIJ TER ANALIZA DOKUMENTOV IN PODATKOV V OKVIRU PROJEKTOV EVROPSKIH OKVIRNIH PROGRAMOV IN DRUGIH MEDNARODNIH PROJEKTOV, PROMOCIJA INSTRUMENTOV EVROPSKIH OKVIRNIH PROGRAMOV IN IZVAJANJE POSEBNIH IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTOV, KATERIH ČLAN JE MINISTRSTVO, SODELOVANJE V OKVIRU PROGRAMOV REGIONALNIH STRATEGIJ, USMERJEVALNE PLATFORME ZA ZAHODNI BALKAN IN MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA SODELOVANJA S TRETJIMI DRŽAVAMI, DRUGE ZAHTEVNEJŠE NALOGE, VEZANE NA PROCES VZPOSTAVLJANJA EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA PO NAVODILU VODJE.