Podjetje: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Naslov: Masarykova cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

DELOVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA SO VEZANE NA USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG NA DELOVNEM MESTU SVETOVALEC: USPOSABLJANJE ZA POMOČ PRI PRIPRAVI ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV (POD VODSTVOM MENTORJA OZ. DRUGE OSEBE), OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV (POD VODSTVOM MENTORJA), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI VLADNIH GRADIV (POD VODSTVOM MENTORJA OZ. DRUGE OSEBE), PREUČEVANJE LITERATURE, PREDPISOV IN GRADIV, KI SO OSNOVA ZA OPRAVLJANJE NALOG, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI (POD VODSTVOM MENTORJA OZ. DRUGE OSEBE).