Podjetje: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Naslov: Masarykova cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NALOGE (PRAVILNA IZDELAVA ODREDB IN FEP-OV PRIPRAVA PODATKOV ZA IZDELAVO MESEČNIH IN LETNIH LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV), NALOGE POVEZANE Z BLAGAJNIŠKIM POSLOVANJEM IN PREGLED POTNIH NALOGOV, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO PRORAČUNA IN SPREMLJANJE PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV (PO POTREBI USKLAJEVANJE Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE) IN PRIPRAVA POROČIL ZA MANAGEMENT.