Podjetje: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Naslov: Masarykova cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE OPRAVLJENEGA DELA V NOE, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUČNIH SISTEMSKIH REŠITEV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA PODROČJU UPRAVLJANJA IN NADZORA NAD PORABO SREDSTEV KOHEZIJSKE POLITIKE, SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH INSTRUMENTOV, TER SODELOVANJE PRI NJIHOVEM IZVAJANJU, SKRBNIŠTVO NAD POGODBAMI ZA IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH OPERACIJ, SOFINANCIRANIH S SREDSTVI KOHEZIJSKE POLITIKE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU REVIZIJ IN DRUGIH NADZOROV TER SAMOSTOJNA IZVEDBA UKREPOV ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠIH POROČIL, ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA KOHEZIJSKE POLITIKE, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROČJU VREDNOTENJA UKREPOV KOHEZIJSKE POLITIKE S PODROČJA NOE, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH IN VODSTVENIH NALOG.