Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE

Naslov: NOVE FUŽINE 40, 1000 LJUBLJANA

IZDELAVA PROGRAMA DELA IN DELOVNEGA NAČRTA ZA DELOVNO TERAPIJO IN ANIMACIJO V SKLADU Z NALOGAMI IN CILJI DOMA, IZVAJANJE OBRAVNAVE PO PROCESU DELOVNE TERAPIJE (OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE TERAPEVTSKEGA PROGRAMA OBRAVNAVE SKUPAJ S STANOVALCEM TER IZVAJANJE), RAZVIJANJE, IZBOLJŠEVANJE, PRILAGAJANJE OKUPACIJ NA PODROČJU SKRBI ZA SAMEGA SEBE, PRODUKTIVNOSTI IN PROSTEGA ČASA, PRILAGAJANJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA GLEDE NA POTREBE POSAMEZNIKA, UGOTAVLJANJE ŽELJA STANOVALCEV GLEDE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V DOMU IN PROMOVIRANJE AKTIVNOSTI ZA OHRANJANJE ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA IN DOSEGANJE VIŠJE KVALITETE BIVANJA V DOMU IN ANIMIRANJE STANOVALCEV, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE INTERESNIH SKUPIN, DRUŽABNIH, REKREATIVNIH, KULTURNIH IN DRUGIH DOGODKOV, POVEZOVANJE S ČETRTNO SKUPNOSTJO, ŠOLAMI, DRUŠTVI, IPD. IN NAČRTOVANJE SKUPNIH AKCIJ, ANIMIRANJE KRAJANOV K PROSTOVOLJNEMU DELU V DOMU IN PRIPRAVA PROSTOVOLJCEV ZA DELO, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN SPREMLJANJE NJIHOVEGA DELA, VREDNOTENJE DELA NA PODLAGI RAZMERJA MED CILJI, POSTAVLJENIMI NA ZAČETKU OBRAVNAVE IN DOSEŽENIM KONČNIM REZULTATOM, SODELOVANJE PRI TIMSKI STROKOVNI OBRAVNAVI STANOVALCA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, PO NAVODILIH IN ODREDBI NEPOSREDNEGA VODJE