Podjetje: Socialnovarstveni zavod Taber

Naslov: Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZIČNIH ZMOŽNOSTI STANOVALCEV IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV,NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA TER IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKIH STORITEV,IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZA UČINKOV FUNKCIONALNE IN ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE,
EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE STORITEV,IZDELAVA PROGRAMA DELA IN DELOVNEGA NAČRTA ZA DELOVNO TERAPIJO V SKLADU Z NALOGAMI IN CILJI DOMA,IZDELAVA IN VODENJE INDIVIDUALNIH NAČRTOV STANOVALCEV, NAČRTOVANJE TERAPEVTSKEGA PROGRAMA NA OSNOVI ZDRAVNIŠKE DIAGNOZE,NADZOROVANJE TERAPEVTSKIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV GLEDE NA TEHNIČNO NEOPOREČNOST IN IZVAJANJE TER NADZOROVANJE VARSTVA PRI DELU STANOVALCEV, UGOTAVLJANJE, DOKUMENTIRANJE IN OCENJEVANJE DELOVNOTERAPEVTSKIH STORITEV, IZDELAVA STROKOVNIH POROČIL,STATISTIČNIH POROČIL, MOTIVIRANJE IN OSVEŠČANJE STANOVALCEV, PRIPRAVA STANOVALCEV ZA PROGRAM DELOVNE TERAPIJE, IZVAJANJE OKUPACIJSKE IN FUNKCIONALNE DELOVNE TERAPIJE STANOVALCEV, IZVAJANJE USMERJENE OKUPACIJSKE AKTIVNOSTI PRILAGOJENE SPECIFIČNIM STROKOVNIM ZAHTEVAM STAROSTNIKA IN DUŠEVNO PRIZADETIH, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA OHRANJANJE STIKA STANOVALCA S SORODNIKI, PRIJATELJI TER DRUGIMI DRUŽBENIMI SREDINAMI, SODELOVANJE PRI TIMSKI STROKOVNI OBRAVNAVI STANOVALCA, STROKOVNO VODENJE BIVALNE SKUPINE ZA DEMENTNE, DRUGE NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA OZIROMA DIREKTORJA.