Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE

Naslov: STARI TRG 63, 8210 TREBNJE

IZVAJANJE DELOVNE TERAPIJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE IN REHABILITACIJE, PRIPRAVA INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH PROGRAMOV DELOVNE TERAPIJE TER PROGRAMOV ZA ANIMIRANJE STANOVALCEV, OCENJEVANJE RAVNI PSIHOFIZIČNE IN FUNKCIONALNE USPOSOBLJENOSTI STANOVALCEV, IZVAJANJE ZAPOSLITVENE, FUNKCIONALNE IN REKREACIJSKE DELOVNE TERAPIJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE SOCIOTERAPIJE, SKUPINSKEGA DELA IN TERAPEVTSKIH SKUPNOSTI ,POVEZOVANJE Z ZUNANJIM OKOLJEM , ORGANIZIRANJE KULTURNIH IN DRUŽABNIH AKTIVNOSTI VODENJE EVIDENC