Podjetje: CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK

OSNOVNA PODROČJA DELOVNE TERAPIJE: OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA DELOVNE TERAPIJE, IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (UČENJE DNEVNIH AKTIVNOSTI, PRIDOBIVANJE ČUTNO GIBALNIH IN SENZOMOTORIČNIH IZKUŠENJ, INTEGRACIJA PRAVILNIH GIBALNIH VZORCEV, TRENING FINE IN GROBE MOTORIKE, IZBOLJŠANJE PERCEPTIVNO-KOGNITIVNEGA DELOVANJA …)IZDELOVANJE DROBNIH ORTOTSKIH PRIPOMOČKOV IN UČENJE UPORABE LE-TEH, UČENJE OSAMOSVAJANJA V DNEVNIH AKTIVNOSTIH, VODENJE EVIDENC VSEBINE IN POGOSTOSTI TERAPEVTSKIH OBRAVNAV OTROKA, PISANJE POROČIL O SPREMEMBAH OTROKOVIH PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI. SPECIALNA PODROČJA DELOVNE TERAPIJE:IZBIRA, TESTIRANJE IN PRILAGODITEV MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV TER UČENJE IN TRENING NJIHOVE UPORABE (TESTIRANJE IN IZBIRA VOZIČKA,TESTIRANJE IN IZBIRA PRIMERNE RAČUNALNIŠKE OPREME, PRILAGODITVE PRI NADOMESTNI KOMUNIKACIJI, PRILAGAJANJE RAZLIČNIH PRIPOMOČKOV), SVETOVANJE PRI ODPRAVLJANJU ARHITEKTONSKIH OVIR, SVETOVANJE PRI POKLICNEM USMERJANJU, PRILAGODITVE DELOVNIH MEST IN OPREME (ŠOLA, VZGOJA, DOM, DELOVNO MESTO,…)UČENJE PLAVANJA PO HALLIWICKOVEM KONCEPTU, IGRALNO TERAPEVTSKE URE, ŠOLA DOBRE DRŽE, PRENOS TERAPIJE V DNEVNE AKTIVNOSTI, VKLJUČEVANJE V ŠIRŠE OKOLJE