Podjetje: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

Naslov: CELJSKA CESTA 37 , 3212 VOJNIK

: DELOVNO TERAPEVTSKA INTERVENCIJA (OBRAVNAVA) OSEB S PSIH. MOTNJO (INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA), OCENJEVANJE, VZDRŽEVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN OMOGOČANJE UDELEŽBE UPORABNIKA (KLIENTA) V SMISELNIH IN NAMENSKIH AKTIVNOSTIH NA PODROČJU OKUPACIJE, SAMOSTOJNO STROKOVNO IZVAJA AKTIVNOSTI NA PODROČJU OKUPACIJE V ZATO NAMENSKO DOLOČENIH PROSTORIH, ORGANIZIRA IN USMERJA ŠPORTNE AKTIVNOSTI PRI OSEBAH S PSIHIČNO MOTNJO, ORGANIZIRA, USMERJA IN MOTIVIRA OSEBE S PSIH. MOTNJO RAZLIČNIH STAROSTNIH SKUPIN, KI IMAJO TEŽAVE PRI IZVAJANJU NAMENSKIH IN SMISELNIH AKTIVNOSTI (OKUPACIJ), PRIPRAVLJANJE TERAPEVTSKIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV, DOKUMENTIRANJE CILJEV IN VSEBINE PROGRAMA DELOVNE TERAPIJE TER VMESNA IN KONČNA EVALVACIJA UČINKOVITOSTI OBRAVNAVE, KOORDINIRA AKTIVNOSTI MED OSEBAMI S PSIH. MOTNJO IN DEL. INŠTRUKTORJI, AKTIVNO SODELUJE V SOCIOTERAPEVTSKIH PROGRAMIH PRI OSEBAH S PSIH. MOTNJO, AKTIVNO SODELUJE V ODD. TIMU, EDUKACIJA KLIENTOV, SVOJCEV, SKRBNIKOV, ZDRAVSTVENIH DELAVCEV TER DRUGIH KLIENTU POMEMBNIH OSEB O VSEBINI, VLOGI IN CILJIH DELOVNE TERAPIJE, PEDAGOŠKO IN ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO, SKRB ZA RACIONALNO PORABO MATERIALA IN INVENTARJA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG IZ SVOJE STROKE PO NAVODILU NADREJENEGA, OBLIKOVANJE STROKOVNIH POROČIL IN MNENJ DELOVNE TERAPIJE, KONTINUIRANO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, VSE V OKVIRU OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA.