Podjetje: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Naslov: ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA

SAMOSTOJNO IZVAJANJE SODOBNE DEJAVNOSTI DELOVNE TERAPIJE OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ POSTOPKOV, METOD IN TEHNIK OBRAVNAVE PRI STAREJŠIH OSEBAH, OSEBAH S POSEBNIMI POTREBAMI TER INVALIDI Z NAMENOM OHRANJANJA IN KREPITVE ZDRAVJA TER PREPREČEVANJA NASTANKA BOLEZNI IN POŠKODB, UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZIČNIH ZMOŽNOSTI STANOVALCEV IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV TER EVALVACIJA, NAČRTOVANJE, PRIPRAVA IN IZVAJANJE DELOVNO- TERAPEVTSKIH STORITEV, IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZA UČINKOV FUNKCIONALNE DELOVNE TERAPIJE,
KOORDINIRANJE PROSTOVOLJCEV IN SKRB ZA VKLJUČEVANJE V DELOVNI PROCES, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO S STANOVALCI IN PROSTOVOLJCI, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC DELOVNEGA PODROČJA TER ARHIVIRANJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POROČIL, NAČRTOV, ANALIZ IN PROGRAMOV DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE STORITEV DNEVNEGA VARSTVA, PRIPRAVA GRADIVA, ORGANIZACIJA IN SPREMLJANJE STANOVALCEV V OKVIRU IZVAJANJA PROGRAMOV TER PRIREDITEV, NAROČANJE IN PREVZEM MATERIALA SKLADNO Z NAROČILOM IN VODENJE TEKOČIH EVIDENC