Podjetje: DTEL INŽENIRING D.O.O.

Naslov: ERJAVČEVA ULICA 7, 1233 DOB

gradbena-fizična dela, kopanje jarkov za potrebe izgradnje TK omrežja