Podjetje: LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o.

Naslov: Tolstojeva ulica 63 , 1000 LJUBLJANA

VAŠE KONKRETNE NALOGE BODO ZAJEMALE OPRAVLJANJE FIZIČNIH DEL V PROIZVODNJI, ROČNO POBIRANJE, PAKIRANJE V EMBALAŽO ZA SKLADIŠČENJE, TRANSPORTIRANJE V SKLADIŠČE, ČIŠČENJE NAPRAV IN DELOVNIH POVRŠIN, SPREMLJANJE, EVIDENTIRANJE VSEH DOGODKOV, KI VPLIVAJO NA SPREMEMBO ZALOG V SKLADIŠČU ALI PROIZVODNJI, IZPOLNJEVANJE VSEH DOKUMENTOV (ROČNO IN V SISTEMU), KI SO ZAJETI V PROIZVODNJI IN SKLADIŠČNEM POSLOVANJU,
POZNAVANJE SISTEMA ZA SLEDLJIVOST, SPREMLJANJE ZALOG, POZNAVANJE SISTEMA MEPIS IN SAP.