Podjetje: ŠUMER PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.

Naslov: CESTA V CELJE 2, 3202 LJUBEČNA

POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV,
KONTROLA DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV,
KONTROLA IZDELKOV,
ROČNA DODELAVA POLIZDELKOV,
PAKIRANJE,
OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA,
DELO V SKLADU Z INTERNIMI AKTI IN STANDARDI