Podjetje: Jesihova družba, storitve in inženiring, d.o.o.

Naslov: Gradiške Laze 23 , 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI

DELO NA STROJIH (GRELNA PEČ – KOMORA, STISKALNICA, ŽAGA, CNC STROJ ZA PROFILE, KROŽNA ŽAGA ZA REZANJE PROFILOV, VARILNI APARAT….), NASTAVITVE, MENJAVA ORODIJ IN KONTROLA DELOVANJA NA RAZLIČNIH STROJIH V PROIZVODNJI, TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJEV, NAPRAV IN ROČNEGA ORODJA, OBREZ IN SESTAVA SVETLOBNIKOV, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE SAMOSTOJNE MONTAŽE PO PRAVILIH STROKE, V SKLADU S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PO NAVODILIH ZA MONTAŽO, MONTAŽA STREŠNIH KONSTRUKCIJ NA VISOKIH OBJEKTIH; PRIPRAVLJANJE ZA MONTAŽO (MATERIAL, ORODJA, STROJI); SEZNANJANJE S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO ZA MONTAŽO; PRIPRAVA GRADBIŠČA OZ. KRAJA MONTAŽE; TRANSPORTNA DELA (PREVOZI, SKLADIŠČENJE, ZAŠČITA MATERIALOV OZ. IZDELKOV); VOŽNJA SLUŽBENIH VOZIL Z NAVODILI IN PREPISI, KI VELJAJO NA TEM PODROČJU, TER SKRB ZA TA VOZILA (DOKUMENTACIJA, ČIŠČENJE, BREZHIBNOST, OPREMA …); POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE OBJEKTA, KJER SE JE VRŠILA MONTAŽA; IZVAJANJE IZMER IN SVETOVANJE; IZVAJANJE DELA SKLADNO Z NAVODILI IN PREDPISI IZ PODROČJA VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI; ORGANIZIRANJE DELA IN KONTROLA IZVEDENEGA DELA; PREDLAGANJE UKREPOV ZA ODPRAVO MOTENJ V PROIZVODNJI IN NA MONTAŽI; PREDLAGANJE MOŽNE RACIONALIZACIJE POSTOPKOV; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NALOGU NADREJENEGA.