Podjetje: ŠUMER PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.

Naslov: CESTA V CELJE 2, 3202 LJUBEČNA

POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV,
KONTROLA DELOVANJA STROJEV,
KONTROLA IN PREBIRANJE IZDELKOV,
SESTAVA IZDELKOV,
OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH.