Podjetje: PROAN, proizvodnja, posredništvo, trgovina in svetovnje, d.o.o.

Naslov: Cvetlična ulica 3 , 3313 POLZELA

DELO V POLNILNICI BREZALKOHOLNIH PIJAČ, SPRAMLJANJE IN OBVLADOVANJE PROIZVODNEGA PROCESA V PROIZVODNJI-POLNILNICI PIJAČ,PAKIRANJE V EMBALAŽO ZA SKLADIŠČENJE, PRENOS V SKLADIŠČEM ČIŠČENJE NAPRAV IN DELOVNIH POVRŠIN, SPREMLJANJE, EVIDENTIRANJE VSEH DOGODKOV V PROIZVODNJI, KI VPLIVAJO NA SPREMEMBO ZALOG V SKLADIŠČU ALI PROIZVODNJI, IZPOLNJEVANJE VSEH DOKUMENTOV ROČNO IN RAČUNALNISKO,