Podjetje: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.

Naslov: ARZE 1 B, 6330 PIRAN – PIRANO

PLETEV IN OKOPAVANJE SADIK( VRTNIC, ENOLETNIC), LOPATANJE, GROBO IN FINO PLANIRANJE ZEMLJE, KOPANJE JAM,ROČNO IN STROJNO KOŠENJE TRAVE, OBREZOVANJE ŽIVIH MEJ, DREVJA, GRMOVNIC POD NADZOROM VODJE,SAJENJE SADIK, ČEBULNIC, GRMOVNIC, DREVJA TER ZALIVANJE LE-TEH POD NADZOROM VODJE -ŠKROPLJENJE IN OBREZOVANJE VRTNIC, ŽAGANJE DREVJA (S POMOČJO PLATFORME), GRMOVJA IN VEJEVJA, FREZANJE ZEMLJE, KOŠNJA, GRABLJENJE TRAVE IN LISTJA, PRIPRAVA TERENA ZA POLAGANJE TRAVNEGA TEPIHA, SETEV TRAVNE MEŠANICE, OPRAVLJANJE RAZNIH FIZIČNIH DEL, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH VODJE ENOTE V OKVIRU DELOVNIH NALOG