Podjetje: JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Predoslje 39 , 4000 KRANJ

DELO V GOZDU (NEGOVALNA IN VARSTVENA DELA V GOZDU, SEČNJA, OBDELAVA, KROJENJE IN SPRAVILO LESA, VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI IN CEST) DELO V PARKU (KOŠENJE, SAJENJE, OBREZOVANJE, VARSTVO RASTLIN) IN UPRAVLJANJE VRTNARSKIH IN KMETIJSKIH STROJEV OPRAVLJANJE KMETIJSKIH DEL (PRIPRAVA ZEMLJE, SEJANJE, SAJENJE, GNOJENJE, KOŠNJA IN SPRAVILO KRME) ODGOVORNOST ZA RAVNANJE S FFS IN DRUGIMI ŠKODLJIVIMI TER NEVARNIMI SNOVMI UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE GOZDARSKIH, KMETIJSKIH IN PARKOVNIH STROJEV VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU TER ORODIJ IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV, ZA KATERE JE ZADOLŽEN IZVAJANJE UKREPOV ZA VARNO DELO IN POŽARNO VARNOST SKRB ZA PRETOČNOST VODOTOKOV OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU VODJE.