Podjetje: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.

Naslov: ARZE 1 B, 6330 PIRAN – PIRANO

KONTROLA IN UGOTOVITEV ČASA PARKIRANJA, ZARAČUNAVANJE PARKIRNINE ZA ČAS PARKIRANJA, IZDAJANJE POTRDIL O PARKIRANJU IN PLAČILU, VAROVANJE PARKIRIŠČA OZ. GARAŽNE HIŠE TER PARKIRANIH VOZIL, KONTROLA PROMETA NA VHODIH IN IZHODIH ZA ABONENTE, USMERJANJE PROMETA IN DAJANJE INFORMACIJ O PROMETNEM REŽIMU, V PRIMERU NADOMEŠČANJA DELAVCA NA DELOVNEM MESTU »DELAVEC NA UREJANJU PROMETA-NADZORNIK IN »VOZNIK AVTOBUSA IN CESTNO TURISTIČNEGA VLAKA» ODGOVORNOSTI IN PRISTOJNOSTI GLEDE NA SISTEMATIZACIJO DELOVNIH MEST TER PLAČILO PO KOLIČNIKU PRIPADAJOČEMU ZA OMENJENA DELOVNA MESTA, V PRIMERU NADOMEŠČANJA DELAVCA NA DELOVNEM MESTU »DELAVEC NA UREJANJU PROMETA-NADZORNIK OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH VODJE ENOTE IN KOORDINATORJA NADZORA V SEKTORJU TI V OKVIRU DELOVNIH NALOG, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH VODJE ENOTE IN POMOČNIKA VODJE V OKVIRU DELOVNIH NALOG.