Podjetje: ISOKON PROIZVODNJA IN PREDELAVA TERMOPLASTOV, D.O.O., SLOVENSKE KONJICE

Naslov: Industrijska cesta 16 , 3210 SLOVENSKE KONJICE

OPRAVLJA RAZLIČNA POMOŽNA DELA NA LESNOOBDELOVALNEM STROJU PRIPRAVA FRIZ, LAMEL, BLOKOV IN PLOŠČ PRI STROJIH, PRED PRIČETKOM DELA SODELUJE PRI DNEVNEM PREGLEDU STROJA, OPRAVLJA ROČNI NOTRANJI TRANSPORT IN DOSTAVO, NADZORUJE DELOVNI PROCES NA LINIJI, OPRAVLJA OPTIČNO KONTROLO, IZVAJA MERITVE S PREDPISANIMI MERILNIMI SREDSTVI, JAVLJA VSE MOTNJE V PROCESU NADREJENEMU, PAKIRA KONČNE IZDELKE OPREMLJENE Z ETIKETAMI V SKLADU S STANDARDI PAKIRANJA, ČISTI DELOVNA SREDSTVA, ORODJA, NAPRAVE, DOZIRNE SISTEME IN PROSTORE TER SKRBI ZA RED IN ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU,LOČUJE IN MLEJE OSTANKE, OPRAVLJA NADZOR IN IZLOČUJE NEUSTREZNE IZDELKE, VODI VSE POTREBNE EVIDENCE IN IZVAJA PRI TEM SAMOKONTROLO, UPOŠTEVA NAVODILA VZD, IZVAJA KVP IN TPM, IZVAJA SAMOKONTROLO NAD SVOJIM DELOM, SE KONSTANTNO IZOBRAŽUJE IN IZPOPOLNJUJE,OPRAVLJA DRUGA ENOSTAVNA IN POMOŽNA DELA, OPRAVLJA DRUGA DELA IN OPRAVILA PO NAVODILIH NADREJENIH