Podjetje: CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.

Naslov: KAMENICE 2 , 9233 ODRANCI

VZDRŽEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE,
-UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ GLEDE NA DOKUMENTACIJO,
-DELO NA CNC STROJU,
-OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA,
-OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL NA VOZILIH,
-IZDELAVA IN SESTAVA ELEMENTOV PO PREDPISANEM POSTOPKU IN V PREDVIDENEM ČASU,
-IZVAJANJE VSEH NALOG, KI PREPREČUJEJO ŠKODO IN ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO POSLOVANJE PODJETJA,
-SKRB ZA GOSPODARNO RAVNANJE Z MATERIALOM, DELOVNIMI SREDSTVI,
-VZDRŽEVANJE ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU,
-PRIMOPREDAJA DEL OB ZAMENJAVI IZMENE,
-DRUGA DELA (NPR. DELO V INVENTURNIH KOMISIJAH, PRI ČEMER SE DELAVEC PREDHODNO USPOSOBI Z ENOSTAVNIMI NAVODILI DELODAJALCA),
-VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, S KATERIMI SE SEZNANI,
-VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI,
-IZVAJANJE UKREPOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU,
-DRUGE NALOGE PO SKLEPU OZ. NALOGU NADREJENEGA VODJE V SKLADU S POTREBAMI DELOVNEGA PROCESA.