Podjetje: CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.

Naslov: KAMENICE 2 , 9233 ODRANCI

VZDRŽEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE,
UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ GLEDE NA DOKUMENTACIJO,
OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA,
OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL NA VOZILIH,
IZDELAVA IN SESTAVA ELEMENTOV PO PREDPISANEM POSTOPKU IN V PREDVIDENEM ČASU,
IZVAJANJE VSEH NALOG, KI PREPREČUJEJO ŠKODO IN ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO POSLOVANJE PODJETJA,
SKRB ZA GOSPODARNO RAVNANJE Z MATERIALOM, DELOVNIMI SREDSTVI,
VZDRŽEVANJE ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU,
DRUGA DELA (NPR. DELO V INVENTURNIH KOMISIJAH, PRI ČEMER SE DELAVEC PREDHODNO USPOSOBI Z ENOSTAVNIMI NAVODILI DELODAJALCA),
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, S KATERIMI SE SEZNANI,
VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI,
IZVAJANJE UKREPOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU,
DRUGE NALOGE PO SKLEPU OZ. NALOGU NADREJENEGA VODJE V SKLADU S POTREBAMI DELOVNEGA PROCESA.