Podjetje: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

Naslov: TITOV TRG 4, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

1. PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE VAJ, VODENJE KONZULTACIJ, OPRAVLJANJE NALOG DOLOČENIH V AKTIH UP 2. MENTORIRANJE PRI SEMINARSKIH NALOGAH IN PRI IZVEDBI DELOVNE PRAKSE 3. PRIPRAVLJANJA IN IZVAJANJE VAJ V UČNIH BAZAH IN KLINIČNE VAJE 4. MENTORIRANJE PRI IZVEDBI STROKOVNEGA PRAKTIKUMA 5. UDEJSTVOVANJE NA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM PODROČJU, PRENAŠANJE REZULTATOV ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA V ŠTUDIJSKI PROCES TER SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO–RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE 6. OPRAVLJANJE DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNEGA DELA S KATERIM SE URESNIČUJE POSLANSTVO UNIVERZE IN DVIGUJE UGLED UNIVERZE, NJENE ČLANICE, STROKE 7. SODELOVANJE PRI DELU ORGANOV, DELOVNIH TELES IN KOMISIJ ČLANICE OZ. UNIVERZE 8. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU NADREJENIH.