Podjetje: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

Naslov: TITOV TRG 4, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

1. SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH V AKTIH UP IN ČLANIC,
2. VODENJE RAZLIČNIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV PRI PREDMETU PO NAVODILIH NOSILCA PREDMETA, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,
3. PRIPRAVLJANJE UČNEGA GRADIVA, OPREME IN PRIPOMOČKOV ZA IZVEDBO VAJ,
4. IZVAJANJE KONZULTACIJ S ŠTUDENTI IN MENTORIRANJE IN/ALI SOMENTORIRANJE ŠTUDENTOM SKLADNO Z AKTI UP IN ČLANIC,
5. UDEJSTVOVANJE NA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM PODROČJU, PRENAŠANJE REZULTATOV ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA V ŠTUDIJSKI PROCES TER SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO–RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE,
6. OPRAVLJANJE DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNEGA DELA S KATERIM SE URESNIČUJE POSLANSTVO UNIVERZE IN DVIGUJE UGLED UNIVERZE, NJENE ČLANICE, STROKE,
7. SODELOVANJE PRI DELU ORGANOV, DELOVNIH TELES IN KOMISIJ ČLANICE OZ. UNIVERZE,
8. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU NADREJENIH.