Podjetje: UP; UP FHŠ

Naslov: Titov trg 5 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH V AKTIH UP IN ČLANIC, VODENJE RAZLIČNIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV PRI PREDMETU PO NAVODILIH NOSILCA PREDMETA, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, PRIPRAVLJANJE UČNEGA GRADIVA, OPREME IN PRIPOMOČKOV ZA IZVEDBO VAJ, IZVAJANJE KONZULTACIJ S ŠTUDENTI IN MENTORIRANJE IN/ALI SOMENTORIRANJE ŠTUDENTOM SKLADNO Z AKTI UP IN ČLANIC, UDEJSTVOVANJE NA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM PODROČJU, PRENAŠANJE REZULTATOV ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA V ŠTUDIJSKI PROCES TER SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO–RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE, OPRAVLJANJE DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNEGA DELA S KATERIM SE URESNIČUJE POSLANSTVO UNIVERZE IN DVIGUJE UGLED UNIVERZE, NJENE ČLANICE, STROKE, SODELOVANJE PRI DELU ORGANOV, DELOVNIH TELES IN KOMISIJ ČLANICE OZ. UNIVERZE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU NADREJENIH.