Podjetje: OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ

Naslov: KERŠIČEVA CESTA 50, 1420 TRBOVLJE

DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (UČILNICE, TELOVADNICO, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE ZAVODA) TER POHIŠTVO IN DRUGO OPREMO ZAVODA, ČISTI NEPOSREDNO OKOLICO ZAVODA (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI, IGRIŠČA), GENERALNO ČISTI PROSTORE, OPRAVLJA DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO