Podjetje: OSNOVNA ŠOLA STARI TRG OB KOLPI

Naslov: STARI TRG OB KOLPI 7 , 8342 STARI TRG OB KOLPI

ČIŠČENJE IN DELO V PRALNICI (KOMBINIRANO DELOVNO MESTO ČISTILKE IN PERICE ZA ENOTO VRTCA)