Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Naslov: Erjavčeva cesta 23 , 1000 LJUBLJANA

ČIŠČENJE ATELJEJEV IN OSTALIH PROSTOROV STAVBE (V NAJŠIRŠEM POMENU), ZAKLEPANJE STAVBE, ZAPIRANJE OKEN V PROSTORIH, ČIŠČENJE ZUNANJOSTI STAVBE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE STAVBE (PARKIRIŠČA, PARKI), OPOZARJANJE NADREJENEGA STROKOVNEGA DELAVCA O MOREBITNIH POŠKODBAH IN NAPAKAH V PROSTORIH IN NA UČILIH, PRIPRAVA PROSTOROV, PO POTREBI ČIŠČENJE DISLOCIRANIH ENOT PO NAVODILIH NADREJENEGA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU VODJE