Podjetje: OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA

Naslov: ADAMIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA

DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (UČILNICE, TELOVADNICE, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE ZAVODA), ČISTI NEPOSREDNO OKOLICO ZAVODA (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI, IGRIŠČA), ČISTI STEKLENE IN DRUGE POVRŠINE TER POHIŠTVO IN DRUGO OPREMO ZAVODA TER SKRBI ZA SNAŽNOST ZAVES, ČISTI IN RAZKUŽUJE SANITARIJE TER JIH OSKRBUJE Z MILOM, TOALETNIM PAPIRJEM, BRISAČAMI, PREZRAČUJE PROSTORE, VZDRŽUJE LONČNICE IN CVETLIČNE NASADE, ZAPIRA OKNA IN VRATA OZIROMA ZAKLEPA VRATA PO KONČANEM POSLOVANJU ZAVODA IN PO KONCU SVOJEGA DELA, PREVERJA, ALI SO VODOVODNE PIPE ZAPRTE, LUČI, VENTILATORJI ITD. UGASNJENI, ODNAŠA ODPADKE NA USTREZNO DEPONIJO, OBVEŠČA HIŠNIKA IN VODSTVO ZAVODA O OKVARAH, KI JIH ODKRIJE, GENERALNO ČISTI PROSTORE, SKRBI ZA PRAVILNO RAVNANJE Z DELOVNIMI SREDSTVI (ČISTILA, STROJI, OPREMA), UPOŠTEVA TEHNIČNA NAVODILA IN NOVOSTI PRI UVAJANJU SISTEMA HACCP, S HIŠNIKOM OZIROMA VODSTVOM ZAVODA SE POSVETUJE V ZVEZI Z IZVEDBO DELA, OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA IN OSEBE, ZADOLŽENE ZA KOORDINACIJO ČIŠČENJA, V SKLADU S PREDPISI. V NUJNIH PRIMERIH DELAVEC OPRAVLJA TUDI NALOGE, KI SICER NE SODIJO V CELOTI V OPIS NJEGOVIH DELOVNIH NALOG (PO NAVODILIH RAVNATELJA).