Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ

Naslov: Mestni trg 1 , 2250 PTUJ

DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE, ČISTI NEPOSREDNO OKOLICO (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI), ČISTI STEKLENE IN DRUGE POVRŠINE TER POHIŠTVO IN DRUGO OPREMO, ČISTI IN RAZKUŽUJE SANITARIJE TER JIH OSKRBUJE Z MILOM, TOALETNIM PAPIRJEM, BRISAČAMI, PREZRAČUJE PROSTORE, VZDRŽUJE LONČNICE, ODNAŠA ODPADKE, OBVEŠČA HIŠNIKA IN VODSTVO O OKVARAH, KI JIH ODKRIJE, GENERALNO ČISTI PROSTORE, SKRBI ZA PRAVILNO RAVNANJE Z DELOVNIMI SREDSTVI (ČISTILA, STROJI, OPREMA), PRIPRAVA PROSTOROV ZA SESTANKE, SPREJEME IN SEJE MESTNEGA SVETA, POMIVANJE POSODE PO SPREJEMIH IN VEČJIH DOGODKIH, OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH VODSTVA IN OSEBE, ZADOLŽENE ZA KOORDINACIJO ČIŠČENJA, V SKLADU S PREDPISI.