Podjetje: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA

Naslov: Jadranska cesta 31 , 6280 ANKARAN – ANCARANO

OPRAVLJANJE DEL STREŽNIKA V BOLNIŠNICI.