Podjetje: ŽELVA PODJETJE ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O. LJUBLJANA

Naslov: Ulica Alme Sodnik 6 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE REDNEGA DELA, IZVAJANJE NADOMEŠČANJA, SODELOVANJE PRI GENERALNIH ČIŠČENJIH, DELO Z INVALIDNIMI OSEBAMI, DAJANJE OPERATIVNIH NAVODIL IN PRAKTIČNO UVAJANJE V DELO INVALIDOV, KI SO V PROCESU REHABILITACIJE IN OSTALIH SODELAVCEV (POMOČNIKI ČISTILCEV, ČISTILCI IN ČISTILCI, KI OBJEKTA ŠE NE POZNAJO), RAZPOREJANJE DELA ZNOTRAJ SVOJEGA DELOVIŠČA V OKVIRU POGODBENIH OBVEZNOSTI, NADZOR NAD OPRAVLJENO STORITVIJO, PRAVOČASNO NAROČANJE ČISTIL, MATERIALA, OPREME IN OSTALIH DELOVNIH SREDSTEV, GOSPODARNO RAVNANJE Z DELOVNIMI SREDSTVI, S STROJI, OPREMO, ČISTILI IN OSTALIM MATERIALOM, SKRB ZA PREVERJANJE IZPRAVNOSTI IN VARNOSTI OPREME, STROJEV IN OSEBNE VAROVALNE OPREME, UPORABE OSEBNE VAROVALNE OPREME ZAPOSLENIH NA DELOVIŠČU, TER PRAVOČASNO NAROČANJE LE TE, POROČANJE TEH. VODJI ODDELKA OZ. VODJI ODDELKA O VSEH AKTIVNOSTIH NA TEM PODROČJU, IZVAJANJE UKREPOV OSNOV HIGIENE, VAROVANJA ZDRAVJA IN PREPREČITEV NEZGOD, STROKOVNO, PRAVOČASNO IN KVALITETNO OPRAVLJENO DELO, VAROVANJE DOBREGA IMENA IN INTERESOV PODJETJA , IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENIH