Podjetje: TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI

Naslov: TOPLIŠKA CESTA 35, 8250 BREŽICE

ČIŠČENJE BAZENSKIH, OBBAZENSKIH POVRŠIN,POVRŠIN V KAMPU, GARDEROB IN SKUPNIH PROSTOROV, ODNAŠANJE SMETI IN PRAZNJENJE KOŠEV ZA SMETI, DEZINFICIRANJE POVRŠIN V SKUPNI RABI IDR…