Podjetje: VUS – vzdrževanje, upravljanje, svetovanje, d.o.o.

Naslov: Zdole 29 C, 8272 ZDOLE

ČIŠČENJE SKUPNIH POVRŠIN NA MEJNIH PREHODIH POD UPRAVU PU NM. (MP OBREŽJE, SLO VAS, RIGONCE, METLIKA, VINICA TER VSE MALOOBMEJNI PREHODI OD OREŠJA DO SODEVCEV.
V SUHIH MESECIH SE ROČNO IN STROJNO POMETAJO ASFALTNE POVRŠINE CEST, PLOČNIKOV, PARKIRIŠČ ZNOTRAJ OBMOČJA MEJNEGA PREHODA, V ZIMSKIH MESECIH SE TE ISTE POVRŠINE ROČNO SOLIJO IN SE SKRBI, DA NE PRIDE DO ZDRSOV UPORABNIKOV MEJNIH PREHODOV, ROČNO SE ODMETAVA SNEG IZ PLOČNIKOV IN POTI, KI JIH UPORABLJAJO UPORABNIKI MEJNIH PREHODOV ZA IZVAJANJE SVOJIH NALOG, ROČNO SE POBIRAJO SMETI PO ASFALTNIH IN ZELENIH POVRŠINAH ZNOTRAJ OBMOČJA MEJNIH PREHODOV IN SE ODNAŠAJO V KONTEJNERJE V BLIŽINI.
V POLETNIH MESECIH SE DODATNO IZVAJA KOŠNJA ZELENIC NA PODROČJU VSEH PREHODOV. VSA OSTALA DELA PO NALOGU UPRAVNIKA MEJNEGA PREHODA USKLAJENA Z IZVAJALCEM TEH DEL.