Podjetje: DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR

Naslov: Titova cesta 24 A, 2000 MARIBOR

DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (UČILNICE, DIJAŠKE SOBE, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE ZAVODA); ČISTI NEPOSREDNO OKOLICO ZAVODA (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI, IGRIŠČA); ČISTI STEKLENE IN DRUGE POVRŠINE TER POHIŠTVO IN DRUGO OPREMO ZAVODA TER SKRBI ZA SNAŽNOST ZAVES; ČISTI IN RAZKUŽUJE SANITARIJE TER JIH OSKRBUJE Z MILOM, TOALETNIM PAPIRJEM, BRISAČAMI; PREZRAČUJE PROSTORE; VZDRŽUJE LONČNICE IN CVETLIČNE NASADE; ZAPIRA OKNA IN VRATA OZIROMA ZAKLEPA VRATA PO KONČANEM POSLOVANJU ZAVODA IN PO KONCU SVOJEGA DELA; PREVERJA, ALI SO VODOVODNE PIPE ZAPRTE, LUČI, VENTILATORJI ITD. UGASNJENI; ODNAŠA ODPADKE NA USTREZNO DEPONIJO; OBVEŠČA HIŠNIKA IN VODSTVO ZAVODA O OKVARAH, KI JIH ODKRIJE; GENERALNO ČISTI PROSTORE; SKRBI ZA PRAVILNO RAVNANJE Z DELOVNIMI SREDSTVI (ČISTILA, STROJI, OPREMA); UPOŠTEVA TEHNIČNA NAVODILA IN NOVOSTI PRI UVAJANJU SISTEMA HACCP; S HIŠNIKOM OZIROMA VODSTVOM ZAVODA SE POSVETUJE V ZVEZI Z IZVEDBO DELA; OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA IN OSEBE, ZADOLŽENE ZA KOORDINACIJO ČIŠČENJA, V SKLADU S PREDPISI. V NUJNIH PRIMERIH DELAVEC OPRAVLJA TUDI NALOGE, KI SICER NE SODIJO V CELOTI V OPIS NJEGOVIH DELOVNIH NALOG.