Podjetje: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Naslov: ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA

DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE UPRAVNIH, POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV TER OPREME: ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN UREJANJE SOB STANOVALCEV, ČIŠČENJE SANITARIJ IN KOPALNIC, DVIGAL, STROJNO IN ROČNO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, PREZRAČEVANJE PROSTOROV, VZDRŽEVANJE OKRASNEGA RASTLINJA, SESANJE, POMETANJE, ODNAŠANJE SMETI, ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN, RAZKUŽEVALNIKOV, STROPNIH LUČI, RADIATORJEV, POMIVANJE OKEN, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB, JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE DOMA, PRAVILNO SHRANJEVANJE IN ODVOZ VSEH VRST ODPADKOV, PRIPRAVA VOZIČKOV ZA ČIŠČENJE, SKRBNO RAVNANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH STROJEV, TER JAVLJANJE NAPAK NADREJENEMU, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU IN ČIŠČENJU ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, POMOČ PRI TRANSFERJU ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBNEGA MATERIALA, JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU