Podjetje: VRTEC BLED

Naslov: TRUBARJEVA CESTA 7, 4260 BLED

REDNO DNEVNO, OBČASNO IN GENERALNO ČISTI PROSTORE, OPREMO IN OKOLICO VRTCA. OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM TER V SKLADU Z NAVODILI RAVNATELJA,POMOČNIKA RAVNATELJA IN VODJE ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA.