Podjetje: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE

Naslov: ŠALEK 87, 3320 VELENJE

OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE TER NAVODILI RAVNATELJA/POMOČNIKA RAVNATELJA ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE: DNEVNO, OBČASNO IN GENERALNO ČISTI TALNE POVRŠINE, STENSKE POVRŠINE V SANITARNIH PROSTORIH;
DNEVNO, OBČASNO IN GENERALNO ČISTI OKNA IN STEKLENE POVRŠINE;
DNEVNO, OBČASNO IN GENERALNO ČISTI VGRAJENO POHIŠTVO; DNEVNO, OBČASNO IN GENERALNO ČISTI OKOLICO ŠOLE (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI).
ČIŠČENJE OPREME:
DNEVNO, OBČASNO IN GENERALNO ČISTI POHIŠTVO;
DNEVNO, OBČASNO IN GENERALNO ČISTI DELOVNE PRIPOMOČKE;
DNEVNO, OBČASNO IN GENERALNO ČISTI OSTALO OPREMO.
DRUGA DELA:
NAMEŠČA SANITARNO-HIGIENSKE PRIPOMOČKE V PROSTORIH ŠOLE, ZBORNICI IN SANITARNIH PROSTORIH;
PREZRAČUJE PROSTORE;
VZDRŽUJE LONČNICE IN CVETLIČNE GREDICE;
ZAPIRA OKNA IN ZAKLEPA VRATA PO KONČANEM DELU;
PREVERJA, ALI SO VODOVODNE PIPE ZAPRTE, LUČI, KLIMATSKE IN OSTALE NAPRAVE UGASNJENE;
PRAZNI KOŠE IN ODNAŠA SMETI;
NAROČA ČISTILNA SREDSTVA;
SKRBI ZA PRAVILNO RAVNANJE Z DELOVNIMI STROJI, PRIPOMOČKI IN ČISTILI;
OBVEŠČA HIŠNIKA IN VODSTVO ŠOLE O OKVARAH;
VODI DNEVNE EVIDENCE ČIŠČENJA;
SODELUJE S HIŠNIKOM.

OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH POMOČNIKA RAVNATELJA IN RAVNATELJA:
IZVRŠUJE POOBLASTILA V ZVEZI Z VODENJEM, USKLAJEVANJEM, KOORDINIRANJEM IN IZVAJANJEM DELA TER ORGANIZIRANJEM OSTALIH DELAVCEV V NOTRANJI ORGANIZACIJSKI ENOTI.