Podjetje: OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE

Naslov: Prešernova ulica 2 , 9224 TURNIŠČE

ČIŠČENJE IN PRIPRAVA PROSTOROV PO NORMATIVU.