Podjetje: OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA

Naslov: PLINTOVEC 10 C, 2201 ZGORNJA KUNGOTA

ČIŠČENJE POVRŠIN ŠOLE