Podjetje: LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR

Naslov: VOJAŠNIŠKI TRG 2 A, 2000 MARIBOR

– SPROTNO ČIŠČENJE ODROV, DVORAN, SPREJEMNIH IN STRANSKIH PROSTOROV, UPRAVNIH IN FUNKCIONALNIH PROSTOROV, STOPNIŠČ, SANITARIJ, POHIŠTVA, OPREME, REKVIZITOV TER NEPOSREDNE OKOLICE OBJEKTA.
– NAKUP MATERIALA PO DOGOVORU Z GLAVNIM VZDRŽEVALCEM.
– IZVAJANJE UKREPOV S PODROČJA VARSTVA PRI DELU IN PROTIPOŽARNE ZAŠČITE.
– DRUGA STROKOVNA DELA PO NALOGU DIREKTORJA IN TEHNIČNEGA VODJE.