Podjetje: GIMNAZIJA NOVA GORICA

Naslov: DELPINOVA ULICA 9, 5000 NOVA GORICA

DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA PROSTORE ZAVODA, IZVAJA GENERALNA ČIŠČENJA PROSTOROV IN OPREME, SKRBI ZA PRAVILNO RAVNANJE Z DELOVNIMI SREDSTVI (ČISTILA, STROJI, OPREMA), ČISTI ZUNANJE POVRŠINE, PREZRAČUJE PROSTORE IN POSPRAVLJA V PISARNAH, ZAPIRA OKNA IN VRATA POSLOVANJU ZAVODA, ODNAŠA ODPADKE NA USTREZNO DEPONIJO IN JIH SORTIRA, OBVEŠČA VODSTVO ZAVODA IN HIŠNIKA O ODKRITIH OKVARAH, OPRAVLJA DRUGA DELA V SKLADU S PREDPISI, PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA ALI POOBLAŠČENE OSEBE S STRANI VODSTVA.