Podjetje: VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ KERENČIČEVIH PESNICA

Naslov: PESNICA PRI MARIBORU 44, 2211 PESNICA PRI MARIBORU

ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV