Podjetje: OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA

Naslov: KOŠIRJEVA ULICA 2 , 1000 LJUBLJANA

ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV