Podjetje: Javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica

Naslov: MEZNARIČEVA ULICA 1, 2235 SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

ČIŠČENJE ŠOLSKIH IN VRTČEVSKIH PROSTOROV