Podjetje: BODOČNOST PODJETJE ZA REHABILITACIJO IN ZAPOSLITEV INVALIDOV MARIBOR D.O.O.

Naslov: Dalmatinska ulica 1 , 2000 MARIBOR

ČIŠČENJE, POMETANJE, POMIVANJE PROSTOROV V LASTI DRUŽBE (SANITARIJE, PROIZVODNI PROSTORI, PISARNE,….), ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN IN OPREME, STROJNO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, SESANJE, LOŠČENJE, PREZRAČEVANJE PROSTOROV, PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE KOŠEV ZA SMETI, PREVZEMANJE ČISTILNIH SREDSTEV IN PRIBORA, NAMEŠČANJE MANJKAJOČIH KOLIČIN TOALETNEGA MATERIALA, POMOČ PRI UREJANJU OKOLJA (POMETANJE DVORIŠČA IN ZEMLJIŠČA PRED VHODOM V DRUŽBO), DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA.